Προωθητικές εκδηλώσεις

Όταν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αφορούν παιδιά, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας προωθητικής ενέργειας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, συνεργασία με ένα φορέα έμπειρο, συνεπή και ευέλικτο, με ιδιάιτερη έμφαση στην ασφαλή διεξαγωγή των δράσεων, αλλά και την παροχή πρωτότυπων ιδεών.

Πλήθος εταιριών - με διεθνώς καταξιωμένα εμπορικά σήματα - εμπιστεύονται επανηλειμμένα τις προτάσεις μας με αποτέλεσμα την υλοποίηση εκπληκτικών κια άριστα οργανωμένων προωθητικών ενεργειών.

Kivotos Events Διεύθυνση: N. Λάζαρη 30, ΤΚ 13671, Αχαρνές
Τηλέφωνο: 210.6657.470 | 210.6655.496
web: www.kivotosevents.gr